Luomun maailmanmarkkinat kovassa kasvussa

By 16.2.2017 Ajankohtaista

Luomun kysyntä globaalisti lisääntyy vauhdilla. Vuonna 2015 luomun maailmanmarkkinat kasvoivat 10 prosenttia ja nousivat 81,6 miljardiin US dollariin. Luomua eniten kuluttavissa maissa kysyntä ylittää reippaasti kotimaisen luomutuotannon.luomu-globaali

Luomun kulutus maailmalla on hyvin keskittynyttä. Vuonna 2015 Pohjois-Amerikan luomumyynti kattoi jo yli puolet maailmanmarkkinoista ja oli yhteensä 43,3 miljardia dollaria. Eurooppalaiset ostivat luomua yhteensä 31,1 miljardin dollarin arvosta (29,8 mrd €). Muista maanosista luomua kulutetaan eniten Aasiassa, jonka suurin markkina-alue luomussakin on Kiina.

Tiedot perustuvat tutkimus- ja konsulttiyhtiö Organic Monitorin keräämiin lukuihin, joita johtaja Amarjit Sahota esitteli keskiviikkona Nürnbergissä

Amarjit Sahota puhui Luomelintarvikepäivässä 2014. Kuva Pro Luomu

Amarjit Sahota puhui Luomelintarvikepäivässä 2014. Kuva Pro Luomu

Saksassa alkaneilla BioFach-messuilla. Maailman suurimmilla luomumessuilla on lähes 4 800 näytteilleasettajaa 88 eri maasta.

Sahota arvioi, että luomun maailmanmarkkinat laajenevat edelleen, joskin luomutuotannon hidas lisääntyminen ja kysynnän voimakas keskittyminen asettavat haasteita kulutuksen kasvulle.

Pohjois-Amerikka on tuontiriippuvainen

Pohjois-Amerikassa luomun markkinaosuus kaikesta elintarvikemyynnistä vuonna 2015 oli noin 4–5 %. Suurin luomutuoteryhmä ovat hedelmät ja vihannekset: Yhdysvalloissa luomun markkinaosuus kaikista myytävistä hedelmistä ja vihanneksista oli yli 10 %.

– Sekä Yhdysvaltojen että Kanadan luomumarkkinat ovat hyvin riippuvaiset tuonnista, sillä tuotantoa ei ole riittävästi vastamaan kysynnän kasvuun. Sen sijaan Euroopassa myös luomutuotanto lisääntyy jonkin verran. Täällä talouden yleinen kehitys vaikuttaa paljon myös luomukulutuksen kehitykseen, Amarjit Sahota totesi.

Euroopan suurin luomumaa on Saksa

Euroopassa luomun markkinaosuus on keskimäärin 2–5 %, mutta vaihtelu on suurta eri maiden välillä. Esimerkiksi Tanskassa luomun markkinaosuus nousi jo lähes 10 prosenttiin vuonna 2016; Suomessa se oli 2 %.luomu-eurooppa

Euroopan suurimmat luomumarkkinat ovat Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia. Vuonna 2015 luomun kysyntä kasvoi näissä maissa 5–15 %. Myös luomun tuotantoala on ollut kasvussa lukuun ottamatta Iso-Britanniaa, jossa se on jopa hieman pienentynyt viime vuosina.

Tuotannon kasvusta huolimatta luomun tuonti on merkittävää joka maassa: Saksassa luomun kysyntä on niin suurta, että jopa peruselintarvikkeita kuten luomumaitoa tuodaan. Korkein kotimaisuusaste luomukulutuksella on Ranskassa: ¾ luomuun käytetyistä euroista ostetaan ranskalaisia luomutuotteita.

Kananmunat käyvät luomuna hyvin kaupaksi Euroopassa, sillä luomun osuus kaikkien kananmunien myynnin arvosta on monissa maissa 10–15 %. Ranskassa luomun markkinaosuus kananmunien tuoteryhmässä on lähes neljännes.

Syyt suosia luomua vaihtelevat

Amarjit Sahota huomautti, että luomua suosivien kuluttajien syyt ostaa luomutuotteita vaihtelevat maasta toiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luomun ostoperusteita ovat halu välttää torjunta-aineiden ja kasvuhormonien jäämiä, kun taas saksalaiset suosivat luomua vähentääkseen ympäristön saastumista ja kohentaakseen eläinten hyvinvointia.

– Ranskalaisille luomu merkitsee henkilökohtaisesta terveydestä huolehtimista ja ympäristövaikutusten minimoimista. Aasiassa taas suurin syy ostaa luomua ovat viime vuosina ilmi tulleet ruokaskandaalit, Sahota selvitti.