Luksustuotteita Venäjälle pakotteista huolimatta

By 20.3.2017 Ajankohtaista

Trade House LEND ja ProAgria Etelä-Suomi ry ovat tehneet tiivistä yhteistyötä suomalaisten premium-elintarvikkeiden viennissä, menekinedistämisessä ja markkinoinnissa Venäjällä vuodesta 2010 lähtien. Yhteistyö suomalaisten elintarvikkeiden viennissä on jatkunut myös sanktioiden astuttua voimaan, sillä useat tuotteet jäivät kiellon ulkopuolelle. Niiden tuonti Venäjälle Suomesta on jatkunut myös vuoden 2014 jälkeen.

LEND supermarketketjun johtaja Dmitri Tsetshov, Stockmannin ruokaosaston johtaja Pavel Krajushkin, Tuula Repo, ProAgria Etelä-Suomi ry ja Trade House LENDin toimitusjohtaja Anna Shlianina.

LEND supermarketketjun johtaja Dmitri Tsetshov, Stockmannin ruokaosaston johtaja Pavel Krajushkin, Tuula Repo, ProAgria Etelä-Suomi ry ja Trade House LENDin toimitusjohtaja Anna Shlianina.

– ProAgria Etelä-Suomi ry on ylläpitänyt venäläisten kanssa kauppasuhteita myös näinä haastavina aikoina. Jatkossa haasteena on nostaa vientitoiminta uudelle tasolle, koska muuten menetetään vuosien laaja pohjatyö Venäjän vientitoimissa. Toimintaa on tehostettava ja Suomesta on siihen löydyttävä myös resursseja, vaatii kehitysjohtaja Tuula Repo.

LEND konserni on kooltaan ja toiminnaltaan merkittävä tekijä Venäjällä. Yhtiö operoi supermarkettiensa lisäksi Pietarin Stockmannin ruoka-osastolla, yhteenlaskettu liikevaihto on reilut 100 M€.

Konsernin toinen perustaja ja omistaja Julia Demchenko vannoo suomalais-venäläisen yhteistyön nimeen ja korostaa, että suomalaiset menettävät pian kilpailuasemansa Venäjällä, jollei Suomessa reagoida venäläisten kysyntään.

Julia Demchenko

Julia Demchenko

Julia Demchenko kertoo muiden vähittäiskauppaketjujen seuraavan heitä tarkkaan Pietarissa. He ovat elintarvikealalla markkinajohtaja alan innovaatioissa ja tuoteuutuuksissa.

Trade House LEND arvostaa suomalaisten elintarvikkeiden korkeaa laatua ja haluaa jatkossakin pitää valikoimissaan suomalaisia tuotteita. Suomalaisille elintarvikealan yrityksille on nyt tarjolla ajankohtaista tietoa Venäjän markkinoista. ProAgria ja LEND haluavat nostaa yhteistyön uudelle tasolle.

Trade House LENDin toimitusjohtaja Anna Shlianina kertoo heidän valikoimassaan olevan n. 250 suomalaista tuotenimikettä. Suomalaisten tuotteiden osuus heidän tuonnista oli ennen kriisiä 50 %. Nyt osuus on pudonnut 18 %:iin. Tälle pohjalle pystyy rakentamaan uutta tuotetarjontaa, ongelmana on se, että suomalaiset yritykset eivät tarjoa tuotteitaan.

 

Pietarilaiset kaipaavat suomalaisia elintarvikkeita

Reilut 40 % kyselytutkimukseen vastanneesta 1 000 pietarilaisesta vastustaa nykyisiä tuontikieltoja. Neljä viidestä haluaa, että tarjolla on myös tuontielintarvikkeita. Suomalaiset elintarvikkeet ovat venäläisen kuluttajan mielestä parasta maailmassa ja suomalaisen ruuan laatumielikuva on nykyisin jopa parempi kuin vuonna 2009 ProAgrian tutkimuksessa.

Ruokamatkailussa venäläinen arvostaa aitoa, suomalaista ruokaa – siihen he haluavat tutustua matkoillaan Suomeen. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi TAK Oy.