Kesko saa Pietarin ruokakaupoista 163 milj. €

By 30.11.2016 Ajankohtaista

Kesko-konserniin kuuluva Kesko Food Russia Holding Oy on myynyt päivittäistavarakaupan liiketoimintansa Venäjällä Lenta Ltd:lle. Yrityskaupan kokonaiskauppahinta kauppahintaoikaisuineen on noin 11,4 mrd ruplaa (arviolta noin 163 milj. euroa).

Kesko Oyj on 26.10.2016 kertonut pörssitiedotteella, että Kesko-konserniin kuuluva Kesko Food Russia Holding Oy myy päivittäistavarakaupan liiketoimintansa Venäjällä Lenta Ltd:lle. Kauppaan kuuluu 11 Pietarin ja Leningradin alueella toimivaa ruokakauppaa, kolme tonttia Moskovan ja Leningradin alueilla sekä hallinto- ja tukitoimintoja. Myydyissä yhtiöissä on kaikkiaan noin 1 300 työntekijää.

Venäjän kilpailuviranomainen, The Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, FAS, on hyväksynyt yrityskaupan. Myös muut kaupan ehdot ovat täyttyneet.

Keskon päivittäistavarakaupan liikevaihto Venäjällä vuonna 2015 oli 106 milj. euroa. Tappiota tuli viime vuonna 14 miljoonaa euroa. Kesko Oyj kirjaa yrityskaupasta vuoden 2016 viimeiselle vuosineljännekselle noin 64 miljoonan euron kertaluonteisen kulun.

Kesko keskittyy pörssitiedotteensa mukaan kotimaan päivittäistavarakaupan kehittämiseen ja luopuu päivittäistavarakaupasta Venäjällä, jonka kasvattaminen olisi edellyttänyt merkittäviä investointeja. Yrityskaupalla on vähäinen vaikutus Keskon liikevaihtoon, mutta se parantaa Keskon kannattavuutta ja kassavirtaa.

Kesko Oyj:n tulevaisuuden näkymä liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta Q4/2016-Q3/2017 säilyy ennallaan. 26.10.2016 julkistetun osavuosikatsauksen mukainen tulevaisuuden näkymä oli seuraava: Kesko-konsernin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.