EU tarvitsee yhteisen ja vahvan maatalouspolitiikan

By 25.10.2016 Ajankohtaista

Maatalouspolitiikan tärkein tehtävä on tuottaa korkealaatuista ja turvallista ruokaa eurooppalaisille kuluttajille. Maatalous tuottaa myös lukuisia julkishyödykkeitä. Yhteiseen eurooppalaiseen politiikkaan kuuluu myös se, että kaikkialla EU:ssa voidaan harjoittaa maataloustuotantoa.

Erityistä huomiota pitää kiinnittää EU:n epäsuotuisiin alueisiin, muistuttaa MTK:n johtaja Simo Tiainen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa, joka koski vuoden 2020 jälkeistä maatalouspolitiikkaa. Kuuleminen järjestettiin 25.10.2016 eduskunnassa. Simo Tiainen toimii ETSK:n vuoden 2020 jälkeistä maatalouspolitiikkaa koskevan lausunnon esittelijänä.

Tiaisen mukaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen aikataulukysymys on viljelijän kannalta ristiriitainen.

– Viljelijät painiskelevat markkinakriisin ja edellisen reformin toimeenpanon kimpussa, ja nyt EU suunnittelee jo seuraavaa reformia. Pitkäjänteisyys ei ole ollut maatalouspolitiikan vahvimpia ominaisuuksia, arvostelee Tiainen.

ETSK:n näkökulma maatalouspolitiikan uudistukseen on hyvin eurooppalainen: Maatalous on keskeinen kysymys EU:lle. Yhteinen maatalouspolitiikka on perusedellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle EU:n elintarvikealalla.

– Euroopan elintarviketeollisuus on EU:n suurin teollisuudenala, joka tarjoaa yli viisi miljoonaa työpaikkaa, huomauttaa Tiainen.

Maa- ja metsätaloudella on perustavanlaatuinen merkitys maaseudun dynaamisuuden säilyttämisen ja maaseudun tasapainoisen kehityksen vahvistamisen kannalta. Ne molemmat ovat elintarviketeollisuuden ja biotalouden ohella tärkeitä työllisyydelle, kulttuurille, alueelliselle yhteenkuuluvuudelle ja maaseutumatkailulle koko EU:n alueella.

– Monilla syrjäisillä alueilla, vuoristoalueilla ja epäsuotuisilla alueilla väestökato ja väestön ikääntyminen ovat edelleen vallitsevia väestökehityksen suuntia. Yhteisellä maatalouspolitiikalla ja erityisesti siihen kytkeytyvällä maaseudun kehittämispolitiikalla on tärkeä rooli alueiden tasapainoisen kehityksen näkökulmasta, tähdentää Tiainen.

Lausuntoluonnoksessaan ETSK toteaa EU:lle, että ruoantuotanto on viljelijöiden ensisijainen tehtävä. Laadukkaiden, jäljitettävien elintarvikkeiden toimittamista tulisi pitää julkishyödykkeenä. Kun viljelijät tuottavat elintarvikkeita markkinakeskeisessä yhteiskunnassamme ja varmistavat näin elintarviketurvan, toiminta vaikuttaa samalla veden saatavuuteen ja laatuun sekä ilman ja maaperän laatuun, synnyttää työpaikkoja maaseudulle ja ylläpitää maaseutumaisemaa.