Elintarviketeollisuus voi kehittyä taantuvillakin seutukunnilla

By 5.10.2016 Ajankohtaista

Elintarviketeollisuus voi kehittyä paikallistaloudeltaan taantuvissa seutukunnissa toisin kuin useat muut innovaatioista ja korkeasta koulutustasosta riippuvaiset toimialat. Joissakin seutukunnissa elintarviketeollisuus tasaa kehityseroja.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tutkimusraportin mukaan seutukuntien joukosta erottuu pieniä seutukuntia, joissa elintarviketeollisuuden merkitys on aidosti kasvanut, vaikka niiden muu tuotannollinen toiminta on samaan aikaan näivettynyt.

Syynä toimialan menestymiseen on sen yritysten jakautuminen paikallista väestöä palvelevaan pienimuotoiseen yritystoimintaan ja valtakunnallisesti toimiviin yrityksiin. Tällaisia seutukuntia ovat muun muassa Pohjois‐Satakunta, Luoteis‐Pirkanmaa, Kaakkois‐Pirkanmaa, Juva ja Kaustinen.

Kruunu Herkku siirsi  2010 tuotantolaitoksensa Helsingistä Juvalle, joka on luomuviljelyn keskeistä aluetta.

Kruunu Herkku siirsi 2010 tuotantolaitoksensa Helsingistä Juvalle, joka on luomuviljelyn keskeistä aluetta.

– Elintarviketeollisuus voi toimia joissakin seutukunnissa kehityseroja tasaavana toimialana, kertoo erikoistutkija Olli Wuori Lukesta.

Wuoren mukaan tämä osoittaa, että keskiarvoista poikkeava kehitys on mahdollista, jos siihen paikallisesti aktiivisesti panostetaan.

Elintarviketeollisuus ja maatalous kehittyvät käsi kädessä

Vuonna 1975 elintarviketeollisuuden työpaikkoja oli 66 100, ja vuonna 2008 niitä oli 38 000. Työpaikkoja on vähentynyt 27 300 eli noin 41 prosenttia. Elintarviketeollisuuden sijoittuminen vastaa seutukuntatasolla hyvin väestön sijoittumista. Erityisesti elintarviketeollisuus sijoittuu maakuntakeskuksiin tai tätä ylemmän tason seutukuntiin.

Tällä hetkellä elintarviketeollisuuden muutos seurailee väestöä tai maatalouden työpaikkoja, riippuen kuitenkin seutukunnasta ja sen ominaisuuksista. Jos väestö edelleen vähenee tietyillä alueilla, niin myös niiden elintarviketeollisuus tulee vääjäämättä supistumaan, ellei se pysty laajentamaan markkina-alueitaan.

– Osassa seutukuntia toimiala onkin laajentunut paikallismarkkinoiden ulkopuolelle, mikä johtuu aktiivisesta elinkeinostrategiasta, Wuori toteaa.